Zaključni izpit

Naziv poklicne izobrazbe BOLNIČAR-NEGOVALEC(KA) si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit.

 

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Zaključni izpit lahko opravlja vsak, ki je uspešno končal zaključni letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je opravil druge s programom določene obveznosti.

Silva Pelicon

silva.pelicon@scng.si

Tel.: +386 5 6205618

Kabinet 44

 

Področje zaključnega izpita ureja  Pravilnik o zaključnem izpitu.

Zaključni izpit obsega izpit iz:

 

  • slovenščine, ki se opravlja v skladu z izpitnim katalogom ustno in pisno,
  • praktičnega dela, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 

IZPITNI ROKI IN PRIJAVA

 

Zaključni izpit poteka v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.

Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit opravlja ali izboljšuje večkrat.

Kandidati se na zaključni izpit prijavijo na šoli.

 

Spomladanski izpitni rok

 

Slovenščina – pisni del:

Torek, 6. 6. 2023 ob 10.30 v učilnici 6

Slovenščina – ustni del:
Sreda, 7. 6. 2023 ob 8.00 v učilnici 219

Izdelek oz. storitev in zagovor:
Petek, 9. 6. 2023 ob 8.00 v učilnici 218

 

Dijaki počakate pred izpitnim prostorom najmanj 20 minut pred začetkom izpita.

i

Informacije - razporedi izpitov

Razpored za zaključne izpite