Praktično usposabljanje z delom

Program PUD-a se izpelje na podlagi kolektivnih učnih pogodb. Kolektivno učno pogodbo skleneta podjetje in šola.

 

S praktičnim usposabljanjem z delom dijak neposredno spozna delovni proces, delovna sredstva in materiale.

9992Praktično izobraževanje pri delodajalcu – PUD

 

Program in letnik   Št. ur/tednov Kdaj
Zdravstvena nega – 4. letnik   152/4 od 5. 9. 2022 do 30. 9. 2022
Zdravstvena nega – 3. letnik   152/4 od 26. 5. 2023 do 22. 6. 2023
Bolničar/negovalec – 3. letnik   730/19 od 5. 9. 2022 do 13. 1. 2023
Bolničar/negovalec – 2. letnik   182/5 od 19. 5. 2023 do 22. 6. 2023

 

Praktično izobraževanje – Klinične vaje

 

 

Program in letnik Dan Kdaj
Zdravstvena nega – 4. letnik petek od 7.00 do 13.00 ure
Zdravstvena nega – 3. letnik torek in sreda od 7.00 do 10.00 ure
Bolničar/negovalec – 2. letnik petek od 7.00 do 12.30 ure
Bolničar/negovalec – 3. letnik petek od 7.00 do 12.00 ure

 

 

Barbara Sitar

barbara.sitar@scng.si

Tel.: +386 5 6205775 – zbornica